top of page

Over

Myra Peere

Als kind kreeg ik de stempel ‘verlegen, te jong en te speels'; ik was een dromer. De wereld rondom mij beleefde ik intens. Op school had ik een beperkte vriendenkring van twee vriendinnen. Een grote prater was ik niet. Ik droomde er toen al van om lerares te worden; ik wilde kinderen inspireren en samen met hen hun talenten ontdekken. 

Een belangrijke opleiding was voor mij: NLP Practicioner en Master Practicioner. Ik leerde er efficiënt te communiceren en luisteren zonder te oordelen. Daar waar ik vroeger de kennis had, maar die niet correct kon uiten, leerde ik in deze opleiding mezelf te ‘herprogrammeren’. Ik vond ‘de stempel’ die wel bij mij past: hoogsensitief.

Op mijn dertigste, toen ik al een tijd als zelfstandige aan de slag was, besloot ik om opnieuw te gaan studeren. Ik volgde Gezinswetenschappen gecombineerd met de opleiding begeleidster in de buitenschoolse kinderopvang. Drie jaar later studeerde ik met onderscheiding af, vastbesloten om gezinnen in crisissituaties te begeleiden. Daarnaast mocht ik meewerken aan het boek Waanzin van het gezin, een initiatief van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Ondertussen had ik, als begeleidster in de buitenschoolse kinderopvang, zelf onderzoek gedaan naar inclusieve buitenschoolse opvang. Ik kwam voor het eerst in contact met autisme en woedeaanvallen.

Na enkele jaren in de kinderopvang, ging ik aan de slag als filiaalverantwoordelijke in de dienstenchequesector. Ik kreeg de leiding over een 55-tal huishoudhulpen; elk met hun eigen achtergrond en de daarbij horende uitdagingen. Ik groeide met hen mee door opleidingen te volgen over efficiënt leidinggeven, NLP en master Practicioner.

Op mijn veertigste werd mijn tweede dochter geboren. Haar eerste zes levensjaren waren voor niemand van het gezin evident. Mijn dochter had epilepsieaanvallen, het PFAPA-syndroom (waarbij het belangrijkste symptoom terugkerende koorts is, die gepaard gaat met keelpijn, aften in de mond en vergrote hals lymfeklieren) en problemen op school. Ik werd geconfronteerd met mijn eigen schoolervaringen als kind. Mijn dochter was ook ‘te jong’ voor haar leeftijd. Toen haar woedeaanvallen in 2017 heviger werden, besloot ik haar te laten testen. Enkele maanden later kreeg ze de diagnose ASS en ADHD. Ik kreeg het advies om bij de kinderpsychiater om (nog meer) medicatie te gaan, maar besliste om mijn kind zelf te begeleiden. Om dit te kunnen doen, verminderde ik mijn uren op mijn werk en volgde ik een opleiding om met autisme te leren omgaan. Ik zocht daarnaast ook naar deskundige begeleiding voor haar, maar overal waren er wachtlijsten van twee à drie jaar.

Ik verdiepte me in de ASS- en ADHD-problematiek en volgde de Sherborne-opleiding.

Vandaag kan ik zeggen dat haar woedeaanvallen onder controle zijn, haar knuffelgehalte verdrievoudigd is en haar levensvreugde vertienvoudigd. Mijn job als leidinggevende maakt plaats voor een eigen zelfstandige praktijk waar ik de job uitoefen met hart en ziel om zo mensen te zien groeien van een klein onzeker plantje tot een stevige boom met mooie takken. 

IMG_6290.JPG
Opleidingen
  • Bachelor Gezinswetenschappen - Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (nu Odissee) - 2005

  • NLP Practicioner en Master Practicioner - opleiding ‘In Balance ‘ - 2015/2016

  • Bewegingspedagogiek - Sherborne vereniging Belgie - 2019

  • Omgaan met Autisme - Autisme Centraal - 2018

  • Kindercoach en Studiecoach - CVA - 2019/2020

NLP
Info

NLP

NLP of neurolinguistisch programmeren is een gebruiksaanwijzing voor onze hersenen.

Neuro verwijst naar ons neurologische systeem, de wijze waarop wij onze zintuigen (gezicht, gehoor, tastzin, smaak en reuk) gebruiken om onze ervaringen om te zetten in bewust en onbewust denken. Een groot deel van NLP heeft te maken met versterking van het besef van ons neurologische systeem en van de wijze waarop wij daar het beste gebruik van kunnen maken.

Door de taal die we gebruiken beïnvloeden we onze innerlijke neurologische processen en die van anderen. Het linguïstische deel van NLP bestudeertde wijze waarop we onze taal gebruiken om aan onze ervaringen betekenis te geven, de manier waarop we die ervaringen overbrengen op onszelf en op anderen.

Programmeren is de manier waarop we de informatie over de wereld rondom ons en onze ervaringen inwendig 'coderen'. Onze mentale programma's bestaan uit een opeenvolging van gedrags- en denkpatronen die een bepaalde, specifieke ervaring en resultaat tot stand brengen. NLP leert ons nieuwe en verbeterde programma's – manieren van denken, voelen en gedragen - aanmaken en opslaan.

Sherborne

Deze bewegingspedagogiek is gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind of volwassene door middel van beweging. Door beweging wordt de persoonlijkheidsontwikkeling gestimuleerd. Er wordt gestreefd naar zelfvertrouwen, door basisveiligheid in eigen lichaam, en vertrouwen, door veiligheid in relatie met anderen.

Deze therapie wordt vooral gebruikt in de begeleiding en behandeling van mensen met zowel psychische als fysische aandoening waarbij de aanraking als prettig wordt beschouwd. Ook wordt het gebruikt bij kinderen met autisme om de band tussen ouders en kind te versterken.

De Sherborne-therapie wil vooral het bewustzijn van de eigen bewegingsmogelijkheden, zowel binnen zichzelf (het eigen lichaam) als naar anderen toe, uitbreiden. Wie zich meer bewust is van de eigen bewegingen kan deze ook leren controleren en een evenwicht bereiken wat een begin kan zijn tot meer verkennen van de omgeving en betere communicatie. Wat op zich weer leidt tot een groter zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden.

In de Sherborne-therapie zijn er drie soorten relaties: de 'met-elkaar-relaties' (met de therapeut), de 'tegen-elkaar-relaties' (de kracht van het eigen lichaam), en de 'samen-relaties' (afstemmen van zichzelf in de samenwerking met anderen).

De Sherborne-therapie legt zich vooral toe op vertrouwen en zelfvertrouwen ontwikkelen, en onderscheidt zich in die zin van motorische revalidatietherapie.

sherborne
bottom of page